Odluka Senata o dodjeli Rektorovih nagrada za izvrsnost u 2015./2016. akad. god.
Senat Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog dekana/pročelnika, donio je 26. travnja 2016. godine Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2015./2016. 

Obavijest 
Slijedom naknadno ustanovljene pogreške Fakulteta zdravstvenih studija, Fakultet je dostavio Sveučilištu u Rijeci 29. travnja 2016. zahtjev za ispravak prosjeka ocjena studentice Patricije Jakopović te isti iznosi 4,94, a ne 4,27, kao što je navedeno u točki III., alineji 5. Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci u 2015./2016. akademskoj godini (KLASA: 003-01/16-03/02, URBROJ: 2170-57-01-16-181 od 26. travnja 2016.).