Rektorova nagrada za sport
Srijeda, 04.05.2016.

srijeda, 4. svibnja 2016.

Sukladno Odluci rektora Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pere Lučina, dobitnica Rektorove nagrade za sport je Sanja Polić, studentica Poslvne ekonomje, smjera Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u rijeci. Dobitnici će nagrada biti uručena na svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta.

 

ODLUKA