Natječaj, svibanj 2016.
Srijeda, 11.05.2016.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

1. za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); - (oznaka radnog mjesta – neodređeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - posjedovanje "Pearson VUE Certified Test Administrators" certifikata,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje SharePointa, Office 365 sustava.

 

2. za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste: viši informatički referent (m/ž – jedan izvršitelj); (oznaka radno mjesto – određeno)

      Uvjeti:          - preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij tehničkog ili informatičkog smjera,

                            - jedna godina radnog iskustva,

                            - poznavanje engleskog jezika;

      Prednost:    - iskustvo rada u javnim ustanovama iz područja visokog obrazovanja,

                            - iskustvo rada s Microsoft tehnologijama, napredno znanje rada u Microsoft domeni.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, kopiju domovnice ili osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (kopije ugovora o radu, odnosno odgovarajuće isprave kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za radno mjesto).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Prijave s prilozima podnose se neposredno ili poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka s naznakom oznake radnog mjesta na koju se pristupnik natječe na kuverti.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Smatra se da je kandidat koji se ne odazove testiranju povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Zaštita osobnih podataka. Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst).

 

 

                                                                                                                                       Sveučilište u Rijeci