Posjet delegacije EUSA
Petak, 03.06.2016.
Ususret Europskim sportskim igrama (ESI) Zagreb – Rijeka 2016. Sveučilište u Rijeci posjetila je visoka delegacija European University Sports Association (EUSA) na čelu s predsjednikom g. Adamom Roczekom. Visoku su delegaciju u petak 3. lipnja 2016. primili u Rektoratu Sveučilišta u Rijeci rektor, prof. dr. sc. Pero Lučin i prorektorica za studije i studente, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija. Razgovaralo se o pripremama i napretku u organizaciji Igara te Rektorskoj konferenciji koja prethodi njihovu otvorenju, a koja će biti održana u Opatiji od 11. do 13. srpnja 2016. Nakon sastanka u Rektoratu, delegacija EUSA se uputila na Kampus Sveučilišta u Rijeci te razgledala izgradnju dormitorija Studentskog centra.

alt
Haris Pavletić, potpredsjednik Europske sveučilišne sportske organizacije (EUSA)
zahvaljuje se na podršci rektoru Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Peri Lučinu i
predsjedniku Europske sveučilišne sportske organizacije g. Adamu Roczeku