Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova
 
8. lipnja 2016. godine prihvaćen je Prioritetni nacionalni Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za razdoblje 2016. do 2018.
 
Akcijski plan pobliže definira provedbu reformi u području povlačenja sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova i temelji se na smanjenju administrativnog opterećenja, osiguranju pouzdanog upravljanja sredstvima i osiguranju dovoljnog broja kvalitetno pripremljenih projekata.
 
Sukladno Nacionalnom programu reformi 2016., kroz 20 akcijskih mjera planiranih prema vremenskom okviru učinka u kratkom (učinak unutar 6-12 mjeseci), srednjem (učinak unutar 1-3 godine) i dugoročnom (učinak za 3+ godine) razdoblju, povećat će se učinkovitost korištenja ESI fondova.
 
Kratkoročne mjere kojima će se ostvariti pozitivni rezultati već u prvih godinu dana uključuju pojednostavnjenje procedura i standardizaciju postupaka, smanjenje kompleksnosti sustava upravljanja i kontrole, olakšavanje zapošljavanja na poslovima povezanim s EU fondovima, uvođenje timova za pomoć u pripremi i provedbi projekata, utvrđivanje kriterija (pokazatelja) uspješnosti na razini specifičnih ciljeva, optimizaciju izvora financiranja, poboljšanje modela ex ante kontrole javne nabave projekata financiranih iz EU fondova, jačanje suradnje između prijavitelja/korisnika i tijela koja pružaju podršku i sustavne programe izobrazbe s ciljem jačanja administrativnih kapaciteta na nacionalnoj i regionalnoj razini.
 
Akcijski plan za povećanje učinkovitosti korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova možete preuzeti na poveznici.