Održana 93. sjednica Senata
Srijeda, 27.07.2016.

srijeda, 27. srpnja 2016.

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u utorak, 26. srpnja 2016. održana je 93. redovita sjednica Senata, posljednja prije ljetne stanke. U trajno zvanje redovite profesorice potvrđena je prof. dr. sc. Nada Pavia, a u razdoblje na 5 godina prof. dr. sc. Mislav Šimunić i prof. dr. sc. Daniela Gračan, svi s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Usvojena je odluka o osnivanju Doktorske škole, koja će se izvoditi po modelu ljubljanskog Sveučilišta i u suradnji s njim. Doktorska škola imat će funkciju integriranja svih doktorskih studija, omogućavat će protočnost i uvođenje EU standarda.