Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je Priručnik namijenjen korisnicima bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Priručnik za korisnike sadrži mnoge teme, a neke od njih su:

  • Priprema plana nabave,
  • Zahtjevi za nadoknadu sredstava,
  • Provedba nabave u okviru projekta,
  • Obaveze nakon završetka provedbe projekta. 
Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova možete preuzeti ovdje.