PROGRAM ZA STJECANJE KOMPETENCIJA MEDICINSKIH SESTARA IZ PODRUČJA ENETEROSTOMALNE TERAPIJE
Izvoditelj: Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje: 2 semestra

ECTS: 27.5

Uvjeti upisa: Završen stručni ili sveučilišni studij sestrinstva te stečenih najmanje 180 ECTS bodova

Popis predmeta:
 1. Anatomija,fiziologija i patofiziologija dišnog, probavnog i urogenitalnog sustava
 2. Kirurgija
 3. Dermatovenerologija
 4. Organizacija zdravstvene zaštite
 5. Ostomijska pomagala
 6. Zbrinjavajne kirurške i kronične rane
 7. Zbrinjavanje inkontinentnog bolesnika
 8. Zbrinjavanje stoma i fistula
 9. Psihosocijalna podrška u zajednici
 10. Osnovna načela nutritivne potpore
 11. Skrb onkološkog bolesnika
 12. Proces zdravstvene njege i sestrinska dokumentacija
 13. Uvod u enterostomalnu terapiju
 14. Etički aspekti komunikacije u enterostomalnoj terapiji