PROGRAM CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA ZA PODRŠKU OBITELJIMA I DOBROBIT DJECE
Izvoditelj: Fakultet zdravstvenih studija

Trajanje: 2 semestra

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Završen stručni studij sestrinstva, primaljstva, fizioterapije, socijalnog rada te stečenih najmanje 180 ECTS bodova

Popis predmeta:
  1. Rani razvoj djeteta
  2. Nova uloga patronažne sestre
  3. Roditeljstvo
  4. Zlostavljajne i zanemarivanje djece
  5. Okruženje i sigurnost djeteta
  6. Komunikacijske vještine
  7. Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju
  8. Promoviranje jednakosti / inkluzija
  9. Obitelj i djeca u sustavu socijalnog prava
  10. Mentalno zdravlje obitelji