Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu
Utorak, 20.09.2016.
U skladu s rezultatima provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja (vrednovanje izvješća za 2015. godinu koje je provedeno od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 8. srpnja do 4. kolovoza 2016. godine), rektor Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci:
Odluka o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja
Rezultati periodičkog vrednovanja (prilog 1.)
Temeljem prethodne Odluke rektor donosi Odluku o rasporedu sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu:
Odluka o rasporedu sredstava za 2016. godinu
Tablica: Raspored sredstava za 2016. godinu (prilog 1.)
Suglasnost rektoru za donošenje Odluke

Popis Sveučilišnih potpora s detaljnim prikazom sredstava dodijeljenih za 2016. godinu moguće je naći na stranicama SPP-a