10 godina Centra za proteomiku
Thursday, Sep 29 2016


četvrtak, 29. rujna 2016.

Danas, 29. rujna 2016. na Medicinskom fakultetu Rijeka započinje dvodnevni znanstveni simpozij ''Viral pathogenesis and immunity'', kojim će Centar za proteomiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci obilježiti deset godina postojanja, pod vodstvom prof. dr. sc. Stipana Jonjića.

Centar, iako dio Fakulteta, financira se najvećim dijelom iz kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata. Ukupno 40 projektnih prijedloga, vrijednosti preko 10,5 milijuna eura, financirano je domaćih, europski i međunarodnih fondova i agencija. Tako je u Centru do sada nabavljeno preko 200 jedinica opreme  i zaposleno preko 40 poslijedoktoranada, doktoranada, inženjera i tehničara.

Simpozij će biti održan u četvrtak i petak, 29. i 30. rujna 2016., a okupit će brojne ugledne suradnike Centra iz Europe i svijeta. Gost svečanog otvaranja bit će prof. dr. sc.  Urlich Koszinowski sa Sveučilišta ''Ludwig Maximilians'' iz Münchena, koji je i počasni doktor Sveučilišta u Rijeci te je doprinio, kako razvoju Centra, tako i brojnih znanstvenika s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

 

PROGRAM