Natječaj za sredstva potpore
Monday, Oct 03 2016

 

ponedjeljak, 3. listopada 2016.

Na temelju Odluke Senata o ovlaštenju rektoru da rasporedi sredstva za znanstvena istraživanja (potpore) za 2016. godinu, sa 92. sjednice od 28. lipnja 2016. godine (KLASA: 003-01/16-03/02, URBROJ: 2170-57-01-16-309} i Odluke Senata o suglasnosti rektoru za raspisivanje Natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih potpora mladim istraživačima u statusu znanstvenih suradnika za razvoj samostalnog pravca istraživanja, sa 96. sjednice od 20. rujna 2016. godine (KLASA: 003-01/16- 03/02, URBROJ: 2170-57-01-16-355} a u skladu s Ugovorom o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranja u znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (KLASA: 402-01/13-01/01, URBROJ: 2170-57-03-13-26 od 18. srpnja 2013. godine), rektor Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu odnosno za inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu docenta i/ili znanstvenih suradnika.

Prijava potpora obavlja se preko Informacijskog sustava za znanstvene potpore, tj. kroz portfelj zaposlenika Sveučilišta u Rijeci na adresi http://portal.uniri.hr/.

Zbog ograničenog poziva samo istraživači koji ispunjavaju uvjete natječaja će imati mogućnost pristupa prijavi potpora. Radi moguće minimalne nekonzistentnosti baze podataka istraživača u slučaju nemogućnosti pristupa sustavu molimo vas da kontaktirate odgovorne osobe na e-adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Za ostala pitanja molio vas da koristite SharePoint sustav Sveučilišta u Rijeci i to na sljedećoj poveznici Portal za Potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci/Pitanje i rasprave.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana,odnosno do 18. listopada 2016. u 24.00 sata.

Cjelokupni tekst natječaja i tehničke upute za korištenje sustava za prijavu inicijalnih potpora možete  preuzeti na sljedećim poveznicama:

Suglasnost Rektoru za raspisivanje Natječaja