Zahtjev za prikupljanje ponuda Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Utorak, 04.10.2016.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-10/2016.


Rok za dostavu ponuda je 20. listopada 2016. do 10:00 sati.


Zahtjev za prikupljanje ponuda - Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampus Sveučilišta u Rijeci