Zahtjev za prikupljanje ponuda Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Kampusa Sveučilista u Rijeci
Srijeda, 12.10.2016.
Temeljem čl. 44. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Sveučilište u Rijeci objavljuje izmjenu zahtjeva za prikupljanje ponuda za pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata Sveučilišnog kampusa što uključuje usluge autoophodnje Sveučilišnog kampusa i zaštitarske usluge čuvanja i nadzor svih objekata Sveučilišnog kampusa putem CNUS-a te održavanje sigurnosnih sustava, sustava vatrodojave i plinodojave na objektima kampusa Sveučilišta u Rijeci, ev. broj nabave M-10/2016.


Rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2016. do 10:00 sati.

Obavijest o izmjeni i pojašnjenje Zahtjeva za prikupljanje ponuda_Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata kampusa Sveučilišta u Rijeci

Zahtjev za prikupljanje ponuda - Pružanje tehničke i tjelesne zaštite objekata kampusa Sveučilišta u Rijeci - Izmjena od 12. listopada 2016.