Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade
Srijeda, 02.11.2016.

Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom – hostel za mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te razmatranja postavljenih prijedloga mijenja se Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi u prilogu.

Dokumentacija za javni netječaj - izmjene - 16. 11. 2016.Nastavno na Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade raspisan 2. studenog 2016. godine, a temeljem upita potencijalnog ponuditelja te provjere stvarnih prostornih mogućnosti smještaja jednokrevetnih soba donesena je odluka o izmjeni Dokumentacije za javni natječaj kako slijedi u prilogu

Dokumentacija za javni natječaj - izmjene - 08.11.2016.Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 17. lipnja, 2014.
(KLASA:602-04/14-01/02, URBROJ:2170-57-01-14-260) Sveučilište u Rijeci objavljuje javni poziv za
dostavu ponuda za prenamjenu objekta "HŽ Konačište" u studentski dom -hostel za mlade.

Rok za dostavu ponuda je 21 studenog 2016. u 12 sati.

Javni poziv za dostavu ponuda - Prenamjena ''HŽ konačišta'' u studentski dom - hostel za mlade