Predstavljanje UNIRI u Sarajevu
Ponedjeljak, 07.11.2016.

ponedjeljak, 7. studenoga 2016.
Sveučilište u Rijeci 4. je i 5. studenoga 2016. sudjelovao je na 3. Međunarodnom sajmu visokog obrazovanja u Sarajevu, na kojem se predstavilo više od 30 visokoškolskih institucija regije. Zemlje partneri sajma bile su Slovenija i Hrvatska. Predstavnici riječkog sveučilišta bili su Marta Merle i Vedrana Padovan s Fakulteta zdravstvenih studija te prodekan za preddiplomski studij Ekonomskog fakulteta doc. dr. sc. Zoran Ježić. Sveučilište je u održanoj prezentaciji predstavilo svoje sastavnice, studijske Programe, projekte te studentske organizacije.