Erasmus + prijava projekata sastavnica
Agencija za mobilnost i programe EU uputila je Europskoj komisiji dopis kojim se za prijavitelje iz RH za natječaj 2017. i 2018. godine predlaže zadržavanje fleksibilnog pristupa prilikom prijave na sve Erasmus+ projekte (centralizirane i decentralizirane) na način da neintegrirano sveučilište projekt može prijaviti centralno ili kao sastavnica. 
 
Europska komisija je prihvatila prijedlog vezano za prijavu sastavnica neintegriranih sveučilišta na Erasmus+ projekte odnosno prihvaćen je prijedlog zadržavanja fleksibilnog pristupa za natječaje 2017. i 2018. godine.
 
Za sve decentralizirane aktivnosti (osim KA2 Strateških partnerstava) prijavljuju se isključivo sveučilišta s vlastitim PIC brojem i Erasmus kodom. Za sve druge projekte, uključujući KA2 Strateška partnerstva, sastavnicama se omogućuje prijava s vlastitim PIC brojem uz navođenje Erasmus koda sveučilišta, s time da je prilikom prijave potrebno priložiti izjavu rektora/pismo potpore rektora (project related statement) iz koje je jasno vidljivo da će sastavnica u ime Sveučilišta provoditi projekt.
 
Odgovor Europske komisije vezano za prijavu sastavnica neintegriranih sveučilišta na Erasmus+ projekte možete preuzeti ovdje