Odluka o dodjeli stipendija/potpora iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" u 2016./2017. ak. god.

S
enat Sveučilišta u Rijeci, na prijedlog Povjerenstva Fonda "Aleksandar Abramov", donio je 27. siječnja 2017. Odluku o dodjeli stipendija/potpora studentima iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"  u 2016./2017. ak. god.

Odluku Senata s konačnom listom dobitnika stipendija/potpora možete pogledati ovdje. 

Mole se studenti-dobitnici stipendije/potpore da svoje ugovore dođu potpisati 
9. veljače (četvrtak) i 10. veljače (petak) od 12:00 do 15:30 sati u Centru za studije Sveučilišta u Rijeci, zgrada Građevinskog fakulteta na Kampusu, Radmile Matejčić 3, ured br. 039/040 (prizemlje - lijevo).

Dobitnici stipendija/potpora Fonda "Aleksandar Abramov" koji u ovoj akademskoj godini već primaju stipendiju drugog isplatitelja obvezni su na potpisivanje ugovora donijeti ispunjen i vlastoručno potpisan sljedeći obrazac.   

Studenti koji u ovoj akademskoj godini ne primaju stipendiju drugog isplatitelja obvezni su donijeti ispunjen i vlastoručno potpisan sljedeći obrazac.