Odluka o dodjeli stipendija/potpora iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" u 2016./2017. ak. god.
Petak, 03.02.2017.
Senat Sveučilišta u Rijeci, prema prijedlogu Povjerenstva Fonda "Aleksandar Abramov", donio je 27. siječnja 2017. Odluku o dodjeli stipendija/potpora studentima iz programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" u 2016./2017. ak. god. Više