Natječaj za iskaz interesa u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte
Natječaj za iskaz interesa u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte koji zajednički financiraju Europska unija i grad Beč (u sklopu Prioritetne osi 10 -  Jačanje institucionalne suradnje) otvoren je do 15. veljače 2017. godine u 12 sati.

Predviđen broj projekata koji će se financirati je 10 – 12 u iznosu od 70 000 do 100 000 eura za svaki pojedini projekt. Ukupan iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milijun eura. 

Predviđeno trajanje projekata je 12 mjeseci, a planirani početak provedbe je 1. listopada 2017. godine te završetak 30. rujna 2018. godine. 
 
Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na poveznici.