Raspored sredstava za jednogodišnje inicijalne potpore mladim istraživačima za 2016. godinu
Ponedjeljak, 20.02.2017.
U skladu s rezultatima vrednovanja prijavljenih projektnih prijedloga za inicijalne potpore mladim istraživačima za 2016. godinu, rektor Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja prijavljenih zahtjeva za inicijalne potpore mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci. Vrednovanje prijedloga prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava inicijalne potpore istraživačima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu provedeno je od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 25. studenog do 22. prosinca 2016. godine.
Odluka o prihvaćanju rezultata vrednovanja
Rezultati vrednovanja (prilog 1.)

Temeljem prethodne Odluke rektor donosi Odluku o rasporedu sredstava za jednogodišnje inicijalne potpore mladim istraživačima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu:
Odluka o rasporedu sredstava
Tablica: Raspored sredstava (prilog 1.)
Prilog: Odluka rektora

Suglasnost rektoru za raspisivanje Natječaja