Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika - ljetni semestar 2016./2017. ak. god.
Ponedjeljak, 10.04.2017.
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 4. travnja 2017. godine donesen je izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika za ljetni semestar 2016./2017. ak. god.