Izvedbeni plan nastave diplomskog studija Politehnika i informatika za ljetni semestar 2016./2017.
Utorak, 11.04.2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci donesen je izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog sveučilišnog studija Politehnika i informatika (nastavnički smjer) za ljetni semestar 2016./2017. ak. god.