Upisi na preddiplomski studij Politehnika u 2017./2018. ak. god.
Utorak, 11.04.2017.
Sve informacije za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika u 2017./2018. ak. god. možete pročitati ovdje.

Odluka Senata o troškovima upisa u 1. i više godine studija
Odluka Senata o visini participacije u troškovima studija (školarinama)
Odluka Senata o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija