Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2010./2011.
Petak, 17.09.2010.
Senat Sveučilišta u Rijeci na 14. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. godine donio je odluku o upisu studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 2010./2011. akademskoj godini.

Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.