Upisi u I. godinu diplomskog studija Politehnika i informatika 2017./2018. ak. god.
Ponedjeljak, 29.05.2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od  4. travnja 2017., prijave za upis na diplomski sveučilišni studij Politehnika i informatika provodit će se putem Nacinalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS-a). Upute za prijavu i druge informacije dostupne na mrežnim stranicama SPU-a