Potpora doktorandima
Petak, 24.09.2010.

www.NITIM.eu je mreža doktoranada i njihovih mentora stvorena u cilju povezivanja istraživanja i međusobne komunikacije te pomoći tijekom istraživanja za potreba doktorskog rada.

Konzorcij se redovito sastaje na jednom od sveučilišta olakšavajuči multidisciplinarni pristup istraživanjima disciplinama kao što su informacijski sustavi, menadžment, inženjerstvo ili sociologija.

NITIM ima zta cilj okupiti doktorande, kandidate i nastavnike kako bi se potaknule fokusirane i dubinske rasprave o doktorskim tezama pojedinog doktoranda i time mu se pomoglo u postupku izrade doktorske disertacije.

Nešto više o NITIM seminaru

Program