Radionica „Kako napisati uspješnu projektnu prijavu za individualnu stipendiju u okviru Marie Skłodowska-Curie akcija“
Radionica „Kako napisati uspješnu projektnu prijavu za individualnu stipendiju u okviru Marie Skłodowska-Curie akcija“, održana je 26. lipnja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. 

Prezentacije s održane radionice možete preuzeti u nastavku: