Edukacija o rukovođenju
Petak, 29.09.2017.

petak, 29. rujna 2017.

Tijekom protekloga tjedna, od 25. do 29. rujna 2017. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održan je prvi dio akreditiranoga programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom ''Rukovođenje i strateško upravljanje u visokome obrazovanju'' (Governance and Strategic Management ​in Higher Education).

Pozdravni govor održala je na otvaranju rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, s osvrtom na HEISEE inicijativu (Higer Education Innitiative for Southeastern Europe), kroz koju je program razvijen.

Uvodno predavanje održala je izvršna direktorica HEISEE projekta Lucia Brajković, a daljnja predavanja održali su američki stručnjaci s Instituta za visoko obrazovanje Sveučilišta u Georgiji.

Polaznici ove edukacije bili su članovi uprava sastavnica Sveučilišta u Rijeci, prorektori, predstavnici studenata, Sveučilišne knjižnice Rijeka i Studentskog centra Rijeka te rukovoditelji stručnih službi Rektorata – oni koji su u prethodne dvije godine bili polaznici radionica s ovom tematikom.

Drugi će dio ovog edukacijskog programa biti održan u veljači 2018. i uključivat će hrvatske stručnjake s riječkog Sveučilišta, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje i dr., koji će govoriti o temama iz hrvatske i europske perspektive. 


altaltalt