Nova dekanica Pravnog fakulteta
Utorak, 03.10.2017.


utorak, 3. listopada 2017.

Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci od 1. listopada, prvoga dana akademske godine 2017./2018. upravlja novoizabrana dekanica prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić. Nova je dekanica u dva mandata bila prodekanica za nastavu, a vodila je i hrvatski pravni tim u parnici pred Međunarodnim sudom u Haagu.

U svome programu nova dekanica ističe da je glavni cilj Pravnog fakulteta bolja kvaliteta znanja, a posebni naglasak planira staviti na pravodobno završavanje studija. Dekanica planira ostvariti i projekt Pravne klinike, u kontekstu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a jedan od prioriteta bit će i veće korištenje europskih fondova te uspostavljanje združenih poslijediplomskih specijalističkih studija.

Sveučilište u Rijeci novoj dekanici upućuje iskrene čestitke!