Nacionalni info dan Interreg CENTRAL EUROPE

Nacionalni info dan za Interreg CENTRAL EUROPE održan je 4. listopada 2017. godine u Zagrebu u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pripreme za prijavu na treći poziv.

Rok za prijavu projekata na ovaj Poziv otvoren je do 25. siječnja 2018. godine. 

Prezentacije s održanog info dana možete preuzeti u nastavku: