Dani Učiteljskog fakulteta
Četvrtak, 26.10.2017.

četvrtak, 26. listopada 2017.

Dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić i Organizacijski odbor pozivaju zainteresirane da se pridruže obilježavanju Dana Učiteljskog fakulteta, koje će biti održano u petak i subotu, 27. i 28. listopada 2017. u prostorijama Fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 6.

U petak, 27. listopada u 13 sati u prostoriji 006 Fakulteta bit će održano otvaranje  Dana Fakulteta, uz pozdravne riječi dekanice Vujičić i rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije.

Uslijedit će predstavljanje monografije: Učiteljski fakultet u Rijeci 2006. – 2017.( izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich), nakon čega će biti održan nastup Pjevačkoga zbora zaposlenika Učiteljskoga fakulteta pod vodstvom Sanje Minić, prof.

 

PROGRAM