Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika - zimski semestar 2017./2018.
Četvrtak, 26.10.2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 17. listopada 2017. godine donesen je Izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika u zimskom semestru 2017./2018. ak. god.