Obzor 2020.: Objavljeni radni programi

Objavljeni su radni programi svih područja u sklopu programa Obzor 2020. Radne programe se može pregledati na mrežnim stranicama Participant Portala

Koristan vodič kroz program, H2020 Online Manual, sadrži upute o cijelom projektnom ciklusu, od pretraživanja natječaja do svih dijelova provedbe projekta. Korisno je pregledati i
predloške prijavnih obrazaca, predloške evaluacijskih obrazaca ili predloške izvješća
- statistiku dosadašnjih Obzor 2020 prijava i uspješnih projekata.