Posjet mađarskog veleposlanika
Srijeda, 08.11.2017.

utorak, 8. studenog 2017.

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci danas, 8. studenog 2017. održan je nastupni posjet mađarskog veleposlanika Nj. E. Józsefa Magyara. Pratnju veleposlanika činili su njegova zamjenica gđa Anita Györei i ravnatelj Mađarskog instituta Zagreb g. Dénes Sokcsevits.

Njegovu Ekselenciju ugostila je rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija uz prorektore prof. dr. sc. Sanju Barić i prof. dr. sc. Gorana Turkalja. Rektorica je uvaženim gostima predstavila Sveučilište u Rijeci, a razgovaralo se i o razvojnim strategijama, akademskoj suradnji, kulturnim, sportskim i gospodarskim vezama.

G. Magyar upisao se u knjigu počasnih gostiju Sveučilišta u Rijeci.

Načelno je dogovoreno da će na Sveučilište u Rijeci doći jedan lektor mađarskog jezika te da će biti osigurani predavači u ciklusu ''Javni dijalozi'' tijekom 2018. godine na temu budućnosti Europske unije iz vizure srednjoeuropskih država (države Višegradske skupine: Čaška, Slovačka, Poljska i Mađarska). Članovi uprave Sveučilišta pozdravili su ideju kao doprinos aktivnostima povezanima s obilježavanjem 45. obljetnice Sveučilišta sljedeće godine.