E – savjetovanje za poziv „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“
Na portalu e-Savjetovanje započelo je savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije".
 
Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju potencijalnih prijavitelja/partnera na kriterije prihvatljivosti i ostale zahtjeve postupka dodjele i zahtjeve za provedbu projekata kako bi poziv bio prilagođen specifičnim sektorskim potrebama znanstvene zajednice i kako bi zahtjeve u smislu obaveza u provedbi i postizanja rezultata prijaviteljima/partnerima što je više moguće olakšali.
 
Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se uključi u raspravu te dostavi svoje primjedbe i prijedloge na nacrt Uputa uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje na sljedećoj poveznici. 

Rok za dostavu komentara, primjedbi i prijedloga na javno savjetovanje je 11. studenoga 2017.