Iskaz interesa za člana programskog odbora za FP7 tematska područja Energija i Okoliš
Na stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa objavljeni su Iskazi interesa za člana Programskog odbora za FP7 tematsko područje Energija, te za tematsko područje Okoliš (uključujući Klimatske promjene). Obavijest možete pročitati na sljedećoj poveznici