Obzor 2020.: Održan MSCA RISE informativni dan
Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s europskom Izvršnom agencijom za istraživanje (REA), 17. studenoga 2017. organizirala nacionalni info dan za promociju međusektorske i međunarodne suradnje kroz istraživačke projekte razmjene osoblja u području istraživanja i inovacija (RISE). 
 
Cilj informativnog dana bio je upoznavanje sa specifičnim mogućnostima koje se nude u Marie Sklodowska – Curie akcijama s naglaskom na razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija.
 
Gospodin Radu Diaconescu, predstavnik REA-e, predstavio je glavne aspekte Radnog programa Marie Sklodowska – Curie akcija za period od 2018. do 2020. godine te pravila RISE akcija. Dugogodišnja evaluatorica MSCA, dr.sc. Mihaela Perić predstavila je svoja  iskustva u evaluaciji RISE projekata te sa sudionicima podijelila savjete za uspješan projektni prijedlog. Osim toga, na info danu održane su i prezentacije projekata A_MADAM i Papabuild. Na kraju je predstavljena studija Europske komisije o sudjelovanju poslovnog sektora u Marie Sklodowska – Curie akcijama.
 
Ovogodišnji natječaj za razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija otvara se 22. studenog 2017., dok je rok za prijavu 21. ožujka 2018. Za natječaj unutar proračuna za Marie Sklodowska-Curie akcije predviđeno je 80 milijuna eura.

Prezentacije s održane info radionice možete preuzeti ovdje.