Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu
Četvrtak, 08.02.2018.
U skladu s rezultatima provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja (vrednovanje izvješća za 2016. godinu koje je provedeno od strane panela evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 13. srpnja do 28. srpnja 2017. godine), rektorica Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci:
Odluka o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja
Rezultati periodičkog vrednovanja (prilog 1.)
Temeljem prethodne Odluke rektorica donosi Odluku o rasporedu sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu:
Odluka o rasporedu sredstava za 2017. godinu
Tablica: Raspored sredstava za 2016. godinu (prilog 1.)
Suglasnost rektorici za donošenje Odluke