Rezultati evaluacije inicijalnih potpora mladim istraživačima
Petak, 09.02.2018.
U skladu s rezultatima završnog vrednovanja inicijalnih potpora mladim istraživačima za 2016. godinu (vrednovanje završnih izvještaja je provedeno od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 1. prosinca 2017. do 6. siječnja 2018. godine), rektorica Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata završnog vrednovanja jednogodišnjih inicijalnih potpora mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci:
Odluka o prihvaćanju rezultata vrednovanja
Rezultati vrednovanja (prilog 1.)