Doktorirao Vlado Mezak
Obranom doktorske disertacije"Racionalizacija poslovanja sjevernojadranskih teretnih morskih luka kao logističkih centara u sjeverno europskoj logističkoj mreži" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci doktorirao je Vlado Mezak.

Doktorand je svoj rad izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Ratka Zelenike, a uz mentora povjerenstvo za obranu disertacije činili su i prof. dr. Branka Crnković Stumpf te prof. dr. Blanka Kesić.

Novi list, 18. listopada 2010.