Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija za doktorande u 2017./2018. ak. god.
Evaluacijski odbor za dodjelu stipendija za doktorande Sveučilišta u Rijeci 20. veljače 2018. godine utvrdio je privremenu rang-listu kandidata za dodjelu stipendija za doktorande u 2017./2018. ak. god.

PRIVREMENA RANG-LISTA

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu u roku od 8 (osam) dana od objave privremene rang-liste na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci uputiti pisani prigovor Evaluacijskom odboru. U obzir će se uzimati vlastoručno potpisan i skeniran prigovor.

Rok i adresa za podnošenje prigovora: do 28. veljače 2018. g. putem e-pošte na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it