Odgovorno upravljanje
Petak, 02.03.2018.

petak, 2. ožujka 2018.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija sudjelovala je na konferenciji "Upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima", održanoj danas, 2. ožujka 2018. u Zgrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko  obrazovanje.

Uz rektoricu, na konferenciji je sudjelovao i prof. dr. sc. Zoran Sušanj, pomoćnik rektorice za strategiju i ljudske resurse te su zajednički predstavili primjer iz prakse "Plan razvoja upravljanja ljudskim potencijalima sustava na Sveučilištu u Rijeci.

Konferencija je organizirana sklopu projekta ERASMUS+ projekt ''Modernizacija visokih učilišta putem unaprjeđenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima'' (HRMinHEI), čija je svrha jačanje funkcije upravljanja ljudskim potencijalima (HR) na visokim učilištima i izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima. Nositelj ovoga projekta je Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Visokim učilištem Algebra, Sveučilištem Danube Krems iz Austrije te Sveučilištem Tampere iz Finske. 


PROGRAM 

Javni poziv

Sveučilište raspisuje ''Projektor'' - Natječaj za idejna rješenja ''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''. Natječaj je podjeljen u dvije kategorije, a rokovi za prijave su 31. ožujka (za idejna rješenja suvenira) te 18. svibnja 2018. (za idejna rješenja togi i lanca).

Javna rasprava

Na temelju Odluke s 11. sjednice Senata, održane 20. veljače 2018. tekst prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu, koja je otvorena zaključno do 23. ožujka 2018.
 

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog CVT_HR
 • RISK_Katalog_GRADRI
 • Katalog CNRM_HR
 • Katalog CNRM_ENG
 • Katalog CVT_ENG
 • Katalog CMNZT_ENG

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike