Konačni rezultati natječaja za dodjelu stipendija doktorandima u ak. god. 2017./2018.
Na temelju provedenog evaluacijskog postupka te nakon razmatranja prigovora zaprimljenih po objavi Privremene rang-liste za dodjelu stipendija za doktorande Sveučilišta u Rijeci u ak. god. 2017./2018., rektorica Sveučilišta u Rijeci, prema prijedlogu Evaluacijskog odbora za dodjelu stipendija doktorandima, donijela je Odluku o konačnim rezultatima Natječaja.

ODLUKA o konačnim rezultatima Natječaja

Kandidati će o datumu potpisivanja ugovora o stipendiranju biti obaviješteni putem službene uniri e-mail adrese (adresa navedena u prijavnom obrascu).