Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Politehnika - ljetni semestar 2017./2018.
Petak, 23.03.2018.
Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine donesen je Izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Politehnika u ljetnom semestru 2017./2018. ak. god.