Pavlu Komadini nagrada za životno djelo
Petak, 06.04.2018.

Profesor emeritus Pavao Komadina ovogodišnji je dobitnik nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo i to za doprinos u razvoju pomorskog obrazovanja, znanosti i pomorskog gospodarstva. Priznanja i zasluge prof. dr. sc. Komadine gotovo je nemoguće nabrojati. Životopis na 17 stranica štivo je koje svjedoči o dugoj i plodnoj karijeri. Cijeli njegov radni vijek vezan je uz more i pomorstvo, počeo je kao kadet na brodu, bio časnik, pa zapovjednik, a akademsku karijeru započeo je daleke 1978. godine, kada je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Dekan je Pomorskog fakulteta u Rijeci u dva dvogodišnja mandata, dva trogodišnja mandata i jedan jednogodišnji.

Bio je zamjenik ministra u Ministarstvu prometa i veza od 2000. do 2004. godine. Samo u posljednjih šest godina bio je prorektor Sveučilišta u Rijeci za suradnju sa zajednicom i privredom te zapošljivost studenata, županijski vijećnik PGŽ, predsjednik je županijskog Odbora za pomorstvo, promet i veze, predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra  Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Županijskog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, do ove godine bio je predsjednik Nadzornog odbora „Jadrolinije“ imenovan od Vlade RH, kao i predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave, pomoćnik je rektora za cjeloživotno učenje i zapošljivost studenata, gostujući je profesor na Svjetskom pomorskom sveučilištu u Malmeu (WMU) i Međunarodnoj pomorskoj akademiji (IMA) u Trstu.

Cijeli radni vijek piše stručne i znanstvene knjige i udžbenike, objavljuje znanstvene i stručne radove te prima brojne nagrade i priznanja.