Veleposlanik SAD posjetio Sveučilište u Rijeci
Veleposlanik SAD-a u RH James B. Foley posjetio je15. listopada 2010. godine Sveučilište u Rijeci. Tijekom razgovora s rektorom Sveučilišta prof. dr. sc. Perom Lučinom i prorektorom za međunarodnu suradnju prof.dr.sc. Damirom Zecom pozitivno je ocijenjena dosadašnja suradnja Sveučilišta i Veleposlanstva u sklopu programa mobilnosti FULBRIGHT i JFDP.
Rektor Sveučilišta je izrazio želju da nam američko veleposlanstvo pomogne u organiziranju usavršavanja o organizaciji i funkcioniranju Sveučilišne knjižnice u Kampusu te o upravljanju i vođenju Sveučilišta (University Management and Administration). U vezi s navedenim, američko veleposlanstvo je obećalo pomoći Sveučilištu organiziranjem videokonferencije sa sveučilišnom knjižnicom smještenom u Kampusu te angažiranjem dr. Eda Simpsona, bivšeg ravnatelja Instituta za visoku naobrazbu Sveučilišta u Georgiji, koji će boraviti u Hrvatskoj početkom prosinca 2010. godine.