Amandmani riječkog Studentskog zbora
Četvrtak, 28.10.2010.
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci sazvao je press konferenciju kako bi istaknuo svoje amandmane na nacrte prijedloge Zakona koji su nedavno dani na javnu raspravu od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa. Riječ je o prijedlogu Zakona o Sveučilištima te Zakona o visokom školstvu koji su se sada, već kao radne verzije, pokazali izrazito nepovoljni po studente.

Naime, jedan od važnijih te iznenađujućih stavova Ministarstva bio je onaj prema deklaraciji iz Bologne čije smo potpisnici kao i obveznici, a koja je kao takva potpuno izostavljena iz Zakona.
Postavlja se pitanje, odustaje li Ministarstvo od Bologne?

Bitno je naglasiti kako je prijedlog Zakona o sveučilištu u suprotnosti s 8. točkom „Bolonjske deklaracije“ koja glasi:

„Jačanje autonomije visokoobrazovnih institucija preduvjet je društvenog i gospodarskog razvitka, a reforme trebaju biti potpuno uključene u sve institucijske aktivnosti. Studenti su ravnopravni partneri u upravljanju visokoobrazovnim institucijama te je potrebno osigurati sve potrebne pravne mjere kako bi se osiguralo njihovo ravnopravno sudjelovanje.“ Kako bi studenti bili ravnopravni partneri u upravljanju visokim učilištima, moraju i sudjelovati u radu svih tijela koja upravljaju visokim učilištem.

Dakle, pozivajući se upravo na prije navedenu deklaraciju zahtjevamo bitne izmjene prijedloga Zakona, među kojima ističemo najznačajnije smjernice:
- Postotak studenata u Fakultetskom vijeću, Senatu te Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje mora biti najmanje 20%
- Postotak studenata u novoformiranim tijelima, Sveučilišnom vijeću te Dekanskom kolegiju, mora biti najmanje 20%

Ove godine kada smo postigli da u Rijeci uspješni studenti studiraju bez plaćanja školarina, u ovom zakonu iste uopće nisu predviđene, međutim upisnine koje su do sada u prosjeku iznosile 290 kn sada ovim prijedlogom zakona mogu iznositi 10 puta više. Zanimaju nas razlozi takvog povečanja.

Također, bitno je naglasiti kako ponuđene prijedloge Zakona ne odbijamo u potpunosti već želimo argumentirano i konstruktivno dovesti do promjena koje su nužne kako bi se osigurala prava i interesi studenata a pritom zajamčila autonomija Sveučilišta. Smatramo da u ovakvim vremenima svi članovi akademske zajednice i društva opčenito moraju biti konstruktivni te ćemo zato uputiti naše prijedloge i pitanja MZOŠ.

Amandmani Zakona o Sveučilištu
Amandmani Zakona o visokom obrazovanju

Rijeka, 28.10.2010.