Izabran najbolji e-kolegij u akademskoj 2009./2010. godini
Petak, 29.10.2010.
Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta je na svojoj sjednici održanoj 28. listopada 2010. godine donijelo Odluku o rezultatima provedenog natječaja za najbolji e-kolegij u akademskoj godini 2009./2010. godini.

Za najbolji e-kolegij u akademskoj godini 2009./2010. godini izabran je kolegij mr. sc. Lidije Pletenac "Geometrijska grafika II" na stručnom studiju građevinarstva Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a dodatna nagrada dodijeljena je doc. dr. sc. Vedrani Mikulić-Crnković i suradnicima za kolegij "Primjena računala u matematici" na sveučilišnom preddiplomskom studiju matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Svi kolegiji bit će predstavljeni na e-danu Sveučilišta početkom prosinca.