Natječaj HATZ-a
Četvrtak, 04.11.2010.
Na temelju članka 40. Statuta i Pravilnika o nagradama Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, a odlukom Predsjedništva od 26. 10. 2010. godine Akademija raspisuje:
 
Natječaj za dodjelu nagrada Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2010. godinu

Akademija će dodijeliti sljedeće nagrade:

-          Nagradu za životno djelo „Moć znanja“;
-          Godišnje nagrade „Rikard Podhorsky“;
-          Nagrade mladom znanstveniku „Vera Johanides“.
 
Nagrada za životno djelo „Moć znanja“ dodjeljuje se članu  HATZ-a – istaknutom znanstveniku koji se posebice isticao u radu HATZ-a, za njegov cjelokupan znanstveno-istraživački rad u području tehničkih/biotehničkih znanosti i za višegodišnji doprinos napretku struke, s osobitim naglaskom na primjenu rezultata istraživačkoga rada.
 
Godišnja nagrada „Rikard Podhorsky“ dodjeljuje se članu HATZ-a – istaknutom znanstveniku za osobito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom ili je pružio istaknuti doprinos unapređenju rada  HATZ-a i njezinoj afirmaciji u svijetu, tijekom proteklih pet godina.
 
Nagrada mladom znanstveniku 'Vera Johanides' dodjeljuje se znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.
 
Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada „Moć znanja“ i „Rikard Podhorsky“ mogu dati registrirane znanstvene ustanove/organizacije, odjeli Akademije ili skupina od deset članova Akademije.
        
Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu Nagrade mladom znanstveniku „Vera Johanides“ može dati grupa od najmanje tri člana Akademije ili odjel Akademije
 
Rok za predaju prijedloga je 31. prosinac 2010. godine.
Sve detalje, tekst Statuta i Pravilnika možete naći na web stranicama Akademije http://www.hatz.hr/ .
 
Srdačni pozdrav
 
prof.dr.sc. Stanko Tonković
predsjednik Akademije